Μαρμελάδες με ζάχαρη

Επιλέξαμε τα πιο ξεχωριστά φρούτα του κάθε τόπου και με τα πιο φυσικά υλικά, σας τα προσφέρουμε σε μια εξαιρετικής ποιότητας μαρμελάδα, με υψηλή περιεκτικότητα σε φρούτο, έως 85%, χωρίς γλυκόζη και πηκτίνη.
We have chosen the most special fruits of each place with the most natural materials, we offer them in an excellent quality jam with high fruit content of up to 85% without glucose and pectin.