ΕΣΠΑ 2014-2020

.

Η πράξη υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου:Τ1ΕΔΚ-03424.

Το έργο είχε ως αντικείμενο την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης διατροφικής αξίας με τη χρήση συστατικών που χρησιμοποιούνταν σε παραδοσιακές συνταγές στο παρελθόν, τα οποία  φτάνουν να χαρακτηρίζονται ως ανώτερα διατροφικά συστατικά/τρόφιμα.

Στόχος του έργου ήταν η δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος  σε σχέση με τους ανταγωνισμό της, σε ελληνικό και  διεθνές επίπεδο, αφού παρήχθησαν προϊόντα με βελτιωμένη διατροφική αξία σε ανταγωνιστική τιμή.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε παραγωγή σε γλυκά κουταλιού χωρίς προσθήκη ζάχαρης, μια συνταγή που έχει αναφορές στην παράδοση της Θεσσαλίας, όπου το ρετσέλι ήταν ένα γλυκό το οποίο παρασκευαζόταν με πετιμέζι ή μούστο. Η παραγωγική διαδικασία βελτιστοποιήθηηκε χρησιμοποιώντας χυμό σταφυλιού αντικαθιστώντας τη ζάχαρη στα προϊόντα.