ΝΕΑ

 

 

 

Η Εταιρία μας συμμετέχει στην 1η διαδικτυακή εμπορική έκθεση Τροφίμων και Ποτών FOOD MARKET SHOW 2020, που θα διεξαχθεί στις 8-11 Δεκεμβρίου 2020 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της έκθεσης.